Mucizeler Kursu

Bilgeliğin Alevi (FlameofSophia)

- Yaratılışın bir simgesi olan bebek masumdur ve tertemizdir diye anlatılır. Yeni doğan bir bebek anne karnında annenin egosu tarafından zehirlenibilir mi?

- Hayır. Doğumun yaratılışla hiçbir alakası yok. TANRI'NIN yarattığı kendi gibi saf ruhdur. O ne doğurur ne doğar. Mucizeler Kursu'nda bu dünyaya doğan herkesin TANRI'YI inkar ettiği için doğduğunu öğreniriz. Bu anlamda hiçbir bebek "temiz" veya "masum" değildir. Elbette bu ifade ego bakış açısından geçerli. Çünkü sonuçta, gerçeklikte bu dünya hiçbir zaman var olmadığı için TANRI OĞLU'NUN çıldırmış olan zihin parçası her ne kadar suça ve günaha inansa da, o inancı kendi rüyasının dışında gerçek yapamaz, çünkü o inanç TANRI'NIN İRADESİ değildir. Bu anlamda doğan bebeğin suç ve ceza inancı üzerine kurulu zihni kendini suçlu bulduğu için kendi karmik koşulları doğrultusunda dünyaya doğar ve burada kendine ceza verir bir şekilde. Tam şizofrenik bir durum. Hatta İncil'deki yaratılış hikayesi bile Adem ile Havva'dan doğan tüm kuşakların onların günahlarına bağlı olduğunu anlatır.

Bu da demektir ki, anne karnındaki bebek annesi kadar suçludur veya annesi kadar masumdur. İkisinin birbirinden farkı yok çünkü onlar dünya rüyasına yol açan tek bir yanılgının ürünleri. Gerçeklikte her ikisi de yok.  Dolayısıyla insan varlığı üzerine odaklanmaya ve farklar aramaya veya yaratmaya gerek yok. Karma konsepti boşuna "doğum-ölüm  çarkından" kurtulmamız gerektiğini öğretmiyor bize.

BenSiz

Copyright © 2010 - 2018  • Bengü Aydoğdu (BenSiz)  •  Tüm haklar saklıdır • eposta@flameofsophia.com